Lịch công tác tuần từ ngày 5/11/2018 đến 11/11/2018

Quản trị 05/11/2018 Lượt xem: 467

Lịch công tác tuần từ ngày 5/11/2018 đến 11/11/2018 THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 05/11/2018 15h Họp bàn thu giá đơn vị khúc xạ BGĐ,BS Đình, CN Trường Thứ 3 06/11/2018 14h Họp chấm điểm cụm thi đua 16h Họp hội đồng chất lượng bệnh viện BGĐ CB tham gia chấm điểm(P TCHC chuẩn bị) BGĐ, Thành viên hội đồng, Tổ QLCLBV Thứ