Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà tại cơ sở y tế khám chữa bệnh (KCB), nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh…là những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Hoài Nhơn từng bước cải thiện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân đến KCB tại đơn vị.

 

                                                                               Người bệnh quét mã QR-Code thanh toán viện phí, không dùng tiền mặt tại TTYT thị xã Hoài Nhơn

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCHC một cách chủ động, quyết liệt các giải pháp thực hiện trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực, hiệu quả công tác của đơn vị, cá nhân gắn với bình xét thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, trưởng các khoa, phòng, trạm y tế chỉ đạo đối với công tác CCHC thuộc thẩm quyền của đơn vị mình phụ trách. Tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc 07 quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 để chủ động nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giải pháp đổi mới trong tổ chức thực hiện làm khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của mỗi đơn vị.
Theo đó, TTYT đã đề ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ viên chức y tế có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Cùng các chỉ tiêu đặt ra thực hiện trong năm: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; rà soát, củng cố việc thực hiện văn bản QPPL về y tế; báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về y tế; tổ chức giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện văn bản QPPL về y tế. 100% thủ tục hành chính nội bộ được công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số y tế, trong đó ưu tiên sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung; hoàn thành cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý viên chức; 50% hồ sơ công việc tại đơn vị được tạo lập dưới dạng điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, người bệnh đối với dịch vụ y tế công. Phấn đấu đến cuối năm 2023, bảo đảm tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 85% khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc đơn vị.

Nhân viên y tế tiếp nhận CCCD đăng ký khám chữa bệnh tại TTYT thị xã Hoài Nhơn

          Việc sử dụng CCCD để đăng ký khám, chữa bệnh góp phần vào việc thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Và mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai mô hình “Khám, chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn Chip điện tử và ứng dụng VNeID tại các cơ sở khám, chữa bệnh”. TTYT thị xã Hoài Nhơn cũng đã chủ động triển khai KCB sử dụng thẻ CCCD gắn Chip và ứng dụng VNeID đem lại nhiều tiện lợi cho người dân đến KCB tại đơn vị. Nhờ sớm chủ động tiếp cận, nên đơn vị đã triển khai tốt hoạt động này trên địa bàn thị xã.
Ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc TTYT thị xã Hoài Nhơn cho biết: Tại TTYT thị xã Hoài Nhơn, từ khi chính thức triển khai đăng ký KCB bằng CCCD có gắn Chip vào ngày 01.01.2023, người dân dần dần cũng đã quen với hình thức triển khai KCB này. Ngoài ra, tại các trạm y tế xã, phường cũng có thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD để phục vụ công tác KCB cho người dân. Nhờ vậy từ đầu năm đến ngày 31.5.2023, tại TTYT và 17 trạm y tế xã, phường ở thị xã Hoài Nhơn đã có 7.860 lượt người sử dụng CCCD làm thủ tục KCB, không phải dùng thẻ BHYT hoặc giấy tờ tùy thân khác. Nhờ vậy mà thời gian làm thủ tục KCB được rút ngắn, thuận lợi cho người bệnh và cả nhân viên y tế. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích vượt trội của việc dùng CCCD khi sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế nói chung và hoạt động KCB nói riêng.
Trong thời gian 6 tháng cuối năm, Lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức: tổ chức bộ máy; công vụ; hành chính điện tử và chuyển đổi số y tế. Người đứng đầu đơn vị phải đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, trong đó ưu tiên dành 60 – 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết; dành 30 – 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo. Nâng cao chất lượng kiểm tra thực hiện công tác CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị; thực hiện kiểm tra công vụ, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với viên chức, người lao động gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm CCHC, thực hiện các giải pháp nhằm góp phần tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, người bệnh đối với sự phục vụ của viên chức, người lao động… nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân đến KCB tại đơn vị trong thời gian tới./.