Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Sự hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Sau ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975), Ngành Y tế huyện nhanh chóng đi vào hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân, bệnh xá  (tại Trường tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn cũ) được khôi phục, nâng cấp thành bệnh viện huyện Hoài Nhơn với quy mô 70 giường bệnh.

Ngày 09/5/1977, UBND tỉnh Nghĩa Bình ra Quyết định số 782/QĐ-UB, về việc cấp đất cho Ty Y tế Nghĩa Bình để xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Hoài Nhơn khu đất đồi tại thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo với diện tích 03 ha đất.

Trong quá trình phát triển và phù hợp với điều kiện của Ngành lúc bấy giờ, Y viện huyện Hoài Nhơn được thành lập (Quyết định số 164/QĐ-UB, ngày 07/3/1986) trên cơ sở Phòng Y tế huyện và Bệnh viện huyện với 145 biên chế/130 giường bệnh nội trú với đầy đủ các khoa, phòng. Y viện là mô hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Bệnh viện đa khoa, Đội Vệ sinh phòng dịch-sốt rét, 17 trạm y tế xã, thị trấn, 02 phòng chẩn trị y học dân tộc Tam Quan và Bồng Sơn.

Qua hơn 02 năm tổ chức thực hiện mô hình Y viện, để phù hợp danh mục các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, ngày 10/6/1988 UBND huyện ra Quyết định số229/QĐUB về việc đổi tên Y viện Hoài Nhơn thành Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Nhơn. Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phù hợp với Công văn số 2521/TC của Bộ Y tế về tổ chức hoạt động của Trung tâm Y tế huyện và Công văn số 387/CV-UB ngày 09/9/1991 của UBND tỉnh Bình Định về việc Thành lập Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Ngày 25/11/1991 UBND huyện Hoài Nhơn ra Quyết định số 1061 về việc Thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở hợp nhất phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa, Đội Vệ sinh phòng dịch – sốt rét. Giường bệnh từ 80 giường đến 120, quy mô bệnh viện hạng III. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn được thành lập vào ngày 22/10/1996 với 45 đảng viên, sinh hoạt ở 05 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1997 – 2000 vào ngày 21/5/1997.

Do nhu cầu phát triển của Ngành, thực hiện Quyết định số 54/1998/QĐ-UB, ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, ngày 15/8/1998 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn chia tách làm 02 đơn vị. Đảng bộ được tách thành lập 02 chi, đảng bộ cơ sở: Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn gồm 33 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn gồm 22 đảng viên. Về cán bộ, viên chức và trang thiết bị y tế phần lớn được sáp nhập về Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Số ít cán bộ, viên chức ở lại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, trang thiết bị y tế, công tác chuyên môn hầu như dừng lại ở mức của một phòng khám đa khoa khu vực; hoạt động y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện và quản lý y tế cơ sở (17 trạm y tế xã, thị trấn) với 59 cán bộ, viên chức (Đội Vệ sinh phòng dịch – sốt rét, Đội BVSKBM, TE&KHHGĐ và hệ điều trị). Biên chế hệ điều trị 22, hệ dự phòng 28; trình độ chuyên môn lúc đó chỉ có 06 bác sĩ, 01 dược sĩ đại học, 01 đại học khác.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn tập trung bảo quản cơ sở vật chất ở cơ sở cũ, lập thủ tục thanh lý theo quy định (được thực hiện ngày 31/7/1999) và tập trung sửa chữa tận dụng cơ sở mới (UBND thị trấn Tam Quan cũ) gồm 01 hội trường làm nhà điều trị nội trú, 01 nhà kỹ thuật KHHGĐ…trên cơ sở đó và liên tục phát triển cho đến nay cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xây dựng mới (khu nhà B, C, D…), trang thiết bị y tế ngày càng được đầu tư hiện đại và khang trang; kế hoạch giường bệnh từ 50 lên 80, 100 và 120 giường; đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng phát triển về chất và lượng:

– Bệnh viện hạng III, giường bệnh kế hoạch được giao 120 giường, giường bệnh thực kế 185 giường.

– Biên chế được giao 309. Trong đó:

+ Tuyến huyện: 166 (Bác sĩ: 28, Dược sĩ đại học: 02; đại học khác: 41)

+ Tuyến xã: 143 (Bác sĩ: 12, đại học khác: 03)

* Công tác xây dựng Đảng:

– Chi bộ cơ sở (15/8/1998) với 22 đảng viên, qua quá trình phát triển, ngày 30/12/2009 Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn được thành lập, số lượng đảng viên hiện nay 114, sinh hoạt ở 07 chi bộ trực thuộc.

 

  • Đang trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 400
  • Hôm qua: 152
  • Tổng truy cập: 170065