Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CƠ BẢN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn tổ chức hội nghị tập huấn cho nhân viên y tế làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe. Tham dự lớp tập huấn có 25 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 17 xã, phường và 25 nhân viên y tế thôn của 6 xã trên địa bàn thị xã. Sau một ngày tập huấn, các nhân viên y tế đã nghe báo cáo viên của Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định truyền đạt các các nội dung: Tổng quan về truyền thông, giáo dục sức khỏe; các bước Lập kế hoạch và theo dõi, giám sát hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng; giới thiệu các phương tiện, tài liệu truyền thông và cách sử dụng; các kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp; kỹ năng tư vấn và cách tiếp cận cá nhân; một số hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; ngoài ra, các thành viên tham dự còn được chia tổ thảo luận, chuẩn bị nội dung và thực hành đóng vai trình bày một nội dung truyền thông hoặc tư vấn cụ thể thường xuyên thực hiện tại cộng đồng, báo cáo viên cùng các thành viên của lớp cùng nhau góp ý hoàn thiện, rút kinh nghiệm qua phần trình bày để giúp nhân viên y tế cùng nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu, điểm cần phát huy của người làm truyền thông nhằm thực hiện tốt hơn cho các lần truyền thông thực tế tại cơ sở về sau. Thông qua lớp tập huấn giúp nhân viên y tế được cập nhật, rèn luyện hoàn chỉnh hơn kỹ năng về truyền thông, tư vấn, đồng thời được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông từ các địa bàn khác nhau, từ đó giúp họ thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn về giáo dục sức khỏe ở cộng đồng dân cư trong thời gian đến.

 

                                                                                                                                                                                                              Lê Vân – TTYT thị xã Hoài Nhơn