Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN VỀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế thôn. Tham dự Hội nghị có 68 y tế thôn của 6 xã trên địa bàn thị xã. Qua 01 ngày tập huấn  nhân viên y tế thôn đã nghe báo cáo viên của Trung tâm y tế Hoài Nhơn báo cáo các nội dung: Triển khai các kế hoạch, nội dung về Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thuộc Chương trình  trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn cách đánh giá tình trạng dinh dưỡng;  hướng dẫn quản lý và điều trị ngoại trú suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại cộng đồng; hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Thông qua hội nghị đã giúp nhân viên y tế thôn của 6 xã cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền, thu thập thông tin, lập báo cáo về dinh dưỡng, từ đó giúp họ thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền cũng như biết được cách thu thập thông tin, lập các báo cáo về dinh dưỡng tại khu dân cư.

Lê Vân – TTYT thị xã Hoài Nhơn