Chủ Nhật, 21/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Lịch công tác tuần từ ngày 5/11/2018 đến 11/11/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 5/11/2018 đến 11/11/2018

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2
05/11/2018
15h Họp bàn thu giá đơn vị khúc xạ BGĐ,BS Đình, CN Trường
Thứ 3
06/11/2018
14h Họp chấm điểm cụm thi đua

16h Họp hội đồng chất lượng bệnh viện

BGĐ. CB tham gia chấm điểm(P. TCHC chuẩn bị)

BGĐ, Thành viên hội đồng, Tổ QLCLBV

Thứ 4
07/11/2018
14h Trực báo Trạm Y tế BGĐ, Các đội, Phòng TCKT, Phòng TCHC, Khoa Dược
Thứ 5
08/11/2018
9h30 Dự đoàn kiểm tra công trình TTYT mở rộng, trạm y tế Hoài Thanh Tây BS Vinh
Thứ 6
09/11/2018
9h Họp Ban Giám đốc

10h Họp lãnh đạo mở rộng

14h Họp, tập huấn hội đồng khám sức khỏe NVQS

BGĐ + TP TCHC

BGĐ, Trưởng/Phó khoa, Phòng, Đội

Thành viên HĐ KSKNVQS

Thứ 7
10/11/2018
Chủ nhật
11/11/2018