BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TỪ NGÀY 7/11/2018 ĐẾN 13/11/2018

Quản trị 06/11/2018 Lượt xem: 518

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TỪ NGÀY 7/11/2018 ĐẾN 13/11/2018 Thứ Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 (12/11) Thứ 3 (13/11) Ghi chú BS TRỰC LĐ BS VINH BS HOÀNG (KHTH) BS HOÀNG (PGĐ) BS VINH BS HOÀNG (KHTH) BS HOÀNG (PGĐ) BS VINH BS TRỰC HỆ NỘI BS THU BS CẨM BS SÁU BS PHƯỚC BS TỨ BS ĐÌNH BS TRÁNG BS TRỰC HỆ NGOẠI BS LOAN BS TUYỀN BS AN BS LOAN BS TUYỀN BS AN BS
Load More Posts