Thứ tư,17/04/2024
Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!
trang chu backup 2017-11-27T16:48:22+07:00
  • Đang trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 352
  • Hôm qua: 1393
  • Tổng truy cập: 172568
Các bước cần làm khi đi khám bệnh để phòng COVID-19          Có những công việc không thể không ra khỏi nhà, nhất là khi ốm bệnh hoặc đã mắc bệnh mạn tính nay cần phải khám lại Đây là một việc bất khả kháng Vậy, khi đến khám ở bệnh viện, người bệnh, người nhà bệnh nhân đi cùng nên lưu ý những [...]
  • Đang trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 352
  • Hôm qua: 1393
  • Tổng truy cập: 172568
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn
Họ và tên Chức Danh Điện thoại Email
Đỗ Văn Phu Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn