Thứ năm,22/02/2024
Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

BAN GIÁM ĐỐC

Quản trị 10/11/2018 Lượt xem:851

STT HỌ TÊN CHỨC DANH ẢNH
1 Trần Hữu Vinh

Điện thoại: 0905043119

Email: vinhth@syt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc
2 Lưu Kim Hoàng

Điện thoại: 0978511115

Email: hoanglk@syt.binhdinh.gov.vn

Phó Giám đốc
3 Trần Thị Lệ Kiều

Điện thoại: 0987383849

Email: kieuttl@syt.binhdinh.gov.vn

Phó Giám đốc
2019-04-23T09:16:26+07:00