Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

1.TỔ CHỨC

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh Chức vụ SĐT Email
Nam Nữ
1 Nguyễn Hoàng 1968 BS.CKI Trưởng phòng 0969101268 khthythoainhon@gmail.com
2 Lê Văn Toàn 1979 Cử nhân Tin học Nhân viên 0987586516
3 Lê Thắng 1984 KS Điện tử viễn thông Nhân viên

    2.CHỨC NĂNG:

– Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm.
– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm.
– Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa.
– Tham gia các Hội đồng theo quy định.
– Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.

– Tổ chức và theo dõi,giám sát thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
3. NHIỆM VỤ:

3.1.Kiểm tra HSBA
– Kiểm tra đối chiếu các trường hợp đề nghị bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật…

– Kiểm tra HSBA của các khoa giao trả trước khi nhập kho lưu trữ.
– Lập biên bản các cuộc họp liên quan.
3.2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo:
– Thực hiện các chương trình đào tạo huấn luyện theo chế độ và kế hoạch của Trung tâm.
– Tham mưu tổ chức các hoạt động NCKH bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện các chương trình: báo cáo, hội thảo, hội nghị NCKH.
3.3. Chỉ đạo tuyến- Hợp tác:
– Thông báo góp ý chuyên môn.
– Thực hiện các hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.
– Thực hiện kế hoạch hỗ trợ tuyến trước.
– Tham mưu tổ chức thực hiện hợp tác giữa Trung tâm và các đơn vị .
3.4. Thống kê báo cáo- Công nghệ thông tin:

– Quản trị mạng nội bộ, các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý tại đơn vị.

– Thu nhập số liệu hoạt động hằng ngày.
– Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất.

3.5. Theo dõi, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuấn.

 

  • Đang trực tuyến: 12
  • Hôm nay: 119
  • Hôm qua: 581
  • Tổng truy cập: 180794