Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Hội nghị tập huấn phòng, chống thiên tai năm 2017

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kỹ năng xử lý các tình huống cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai, phương pháp thu thập số liệu, phân tích và báo cáo đánh giá tại cơ sở giáo dục.

Sáng ngày 31/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về phòng, chống thiên tai năm 2017.

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác phòng, chống thiên tai và cập nhật thông tin quản lý rủi ro thiên tai ở điểm cầu chính Sở Giáo dục và Đào tạo và 13 điểm cầu tại 13 huyện trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên nhấn mạnh: Để công tác phòng, chống thiên tai ngành giáo dục đạt kết quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trong tỉnh sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục hiệu quả, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác; đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của đơn vị, cơ sở giáo dục góp phần hạn chế thấp nhất những rủi ro thiên tai đối với ngành giáo dục tỉnh nhà./.

Ngọc Pháp