Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2023, Tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Tham dự Hội nghị có gần 40 viên chức thuộc Trung tâm Y tế và Trạm Y tế 17 xã, phường của thị xã. Tại Hội nghị, các các viên chức đã nghe báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định báo cáo các nội dung: Hướng dẫn thu thập và đánh giá các chỉ số giám sát về nhân trắc; hướng dẫn giám sát đánh giá phát hiện, điều trị và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại cộng đồng; hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Ngoài ra, báo cáo viên cũng giới thiệu Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông qua hội nghị đã giúp viên chức y tế thị xã và xã, phường cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền, thu thập thông tin, lập báo cáo về dinh dưỡng, từ đó giúp họ thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền cũng như biết được cách thu thập thông tin, lập các báo cáo về dinh dưỡng tại cơ sở.

                                                                                                                                                                                                             Lê Vân – TTYT thị xã Hoài Nhơn