Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017- 2022

Ngày 21/11/2017, Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự Đại hội có Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu; Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Thị Bích Thu cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Công đoàn, phong trào công chức và người lao động nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động; phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hằng năm nhằm phát huy dân chủ trong cơ quan; thường xuyên thăm hỏi, động viên khi đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động có việc hiếu, hỉ, ốm đau; tổ chức các hoạt động giao lưu, kỷ niệm hoặc tặng quà nhân các ngày 08/3, 01/6, tết Trung thu, 20/10, Tết Nguyên đán, vận động cán bộ, đoàn viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn…

Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ đoàn viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, công đoàn, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; chú trọng, phát huy vai trò tập thể của đoàn viên trong việc tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí, ra mắt Đại hội và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh./.

Ngọc Pháp