Thứ Ba, 25/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Quyết định về việc Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bênh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện 3/2016