Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Đình chỉ lưu hành toàn quốc 01 loại thuốc tân dược không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đình chỉ lưu hành toàn quốc 01 loại thuốc tân dược không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Vừa qua, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành Công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc viên nén bao phim Olecin – 500 (Levofloxacin 500mg), số lô: TE-5399, hạn dùng: 05/11/2018 và số lô: TE: 5401, hạn dùng: 06/11/2018, số đăng ký: VN-11490-10 do Công ty Gracure Pharmaceutical Ltd. (India) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính bằng góc quay cực và khối lượng trung bình viên.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Bình Định yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông báo đến các bộ phận thuộc quyền; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; các doanh nghiệp bán buôn thuốc thông báo cho các cơ sở bán lẻ trực thuộc để thu hồi thuốc bị đình chỉ lưu hành (nếu có sử dụng, kinh doanh) trả lại nơi cung ứng, đảm bảo thuốc nêu trên không còn lưu thông trên thị trường trong phạm vi toàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế. Đơn vị, cơ sở nào vi phạm (nếu có) sẽ bị xử lý theo quy định.