Thứ bảy,25/05/2024
Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TTYT HOÀI NHƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019

Quản trị 12/08/2019 Lượt xem:384

TTYT HOÀI NHƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019

Nhằm bồi dưỡng, trang bị cho viên chức, đảng viên trong đơn vị Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Thực hiện Kế hoạch số 645/KH-HĐGDQPAN ngày 08/7/2019 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện Hoài Nhơn về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019 và Quyết định số 650/QĐ-HĐGDQPAN, ngày 08/7/2019 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện Hoài Nhơn về việc triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019.
Ngày 03/8/2019 tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đã khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019. Về dự khai mạc và chỉ đạo công tác bảo đảm cho lớp học có các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

Sau 4 ngày lớp học đã được các giảng viên truyền đạt các nội dung: (1) Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; (2) Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;(3) Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;(4) Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;(5) Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;(6) Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;(7) Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.(8) Học viên viết thu hoạch.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc lớp học, đồng chí Trương Đề, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện – Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, phát huy tinh thần học tập và kết quả đạt được của học viên, sự nhiệt tình của các giảng viên đồng thời đồng chí cũng nhắc nhở học viên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tình trạng tập trung học chưa đúng giờ, ở một vài học viên còn làm việc riêng trên máy điện thoại di động, nói chuyện chưa tập trung chú ý theo dõi bài giảng…

Kết quả có 06 học viên đạt loại giỏi, đạt 5,50%; đạt loại khá 103 học viên, đạt 94,50%, không có học viên trung bình. Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đạt 99,09% theo kế hoạch đề ra.

2019-08-12T16:16:04+07:00