Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chiều ngày 05/11, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên đã đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng thời có Công văn số 1935/SGDĐT-VP ngày 05/11/2017 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ; tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1926/SGDĐT-VP ngày 03/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 06/11/2017 để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng do mưa lũ gây ra. Từ ngày 07/11/2017, tuỳ theo tình hình diễn biến mưa lũ tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù sau khi nước rút, đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên, đặc biệt là đối với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nước ngập sâu, chảy xiết, vùng thường xuyên bị chia cắt, sạt lở do mưa lũ.

Kiểm tra, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản tại các cơ sở giáo dục, trường học; đảm bảo sức khỏe, tính mạng, cho giáo viên, học sinh.

Phân công cán bộ, bộ phận có liên quan trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh.