Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

XÂY DỰNG MÔ HÌNH “PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN”

Xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT

tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

         Căn cứ Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 20/3/2012 của Tỉnh ủy Bình Định về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tinh hình mới”;

Căn cứ Thông tư 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Vào lúc 14 giờ. chiều thứ 6, ngày 11/11/2022, tại Hội trường Trung tâm Y tế Hoài Nhơn (TTYT Hoài Nhơn), Công an Thị xã phối hợp với TTYT Hoài Nhơn tổ chức Lễ Ra mắt Mô hình “Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn”.

Đây là một hoạt động rất thiết thực nhằm mục đích :

  1. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa TTYT thị xã và lực lượng Công an trong phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại TTYT thị xã Hoài Nhơn.
  2. 2. Bảo đảm an ninh, an toàn bên trong và khu vực xung quanh TTYT, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cho Nhân dân và an ninh trật tự tại địa phương.
  3. Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng TTYT thị xã Hoài Nhơn an toàn về an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đến dự Lễ ra mắt mô hình, có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Định; Đại diện Lãnh đạo Công an Thị xã và các Đội nghiệp vụ Công an thị xã; Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Đoàn thể và thành viên Đội tự vệ TTYT Hoài Nhơn.

Tại Lễ ra mắt Mô hình, Ban điều hành đã thông qua Kế hoạch xây dựng và Quy chế hoạt động mô hình “Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn”.

Cuối buổi Lễ ra mắt, Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị, các Đoàn thể và Khoa, Phòng, Đội nghiệp vụ của 2 đơn vị Công an Thị xã và Trung tâm Y tế đã ký cam kết thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại TTYT Hoài Nhơn

Một số hình ảnh tại buổi lễ: