Chủ Nhật, 21/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TTYT HOÀI NHƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969-2019)

  1. Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019).

Ngày 16/8/2019 Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực         hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 –           02/9/2019) nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; những thành tựu, bài học kinh          nghiệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Đảng; cổ      vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các      cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng      liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa./.

  1. Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đã tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhậnthức, ý thức trách nhiệm của mọi người về việc thực hiện Luật Tố cáo 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, góp phần đưa Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng vào cuộc sống một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả./.

  1. Nhân dịp này, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động tại đơn vị: tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa; hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế. Trước mắt, đối với cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị không sử dụng các vật liệu nhựa dùng trong sinh hoạt, tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị… tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

Tại hội nghị, Lãnh đạo các khoa, phòng, trạm y tế đã thực hiện ký cam kết với Thủ trưởng đơn vị về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong đơn vị, có kế hoạch thay thế vật liệu nhựa dùng một lần bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường./.