Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020.

Hòa trong không khí cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; cán bộ, viên chức, người lao động của Đơn vị chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn lần thứ VII; Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế Bình Định. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân với nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức; nhiều năm liền thời tiết bất thường, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế Bình Định, Thị ủy, UBND thị xã, sự  phối hợp của các ban, ngành và các đoàn thể trên địa bàn, Đảng bộ và cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận, triển khai thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra.

Hội nghị đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phong trào thi đua yêu nước, đó là: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày…” và quán triệt tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổ chức thực hiện, triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Các phong trào thi đua yêu nước được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp; Thi đua thực hiện chương trình cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức trong đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý để thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí v.v… đã tạo nên sức mạnh, là động lực giúp thức đẩy Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Từ những phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thực sự là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc, muôn màu của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể và 49 cá nhân tiêu biểu cho phong trào.

Trong gia đoạn tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, tiềm năng, lợi thế của Trung tâm Y tế. Phát huy tính tích cực phong trào thi đua, động viên các tập thể và cá nhân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 5 năm (2020 – 2025)./.

Kim Trung