Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN VÀ UBND XÃ HOÀI CHÂU BẮC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN VÀ UBND XÃ HOÀI CHÂU BẮC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường UBND xã Hoài Châu Bắc, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn phối hợp với UBND xã Hoài Châu Bắc tổ chức truyền thông về dân số và phát triển cho hơn gần 70 người là đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các ngành, đoàn thể xã, nhân viên y tế thôn, Bí thư chi bộ, thôn trưởng và các Chi hội trưởng các đoàn thể của thôn. Buổi truyền thông đã cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa dân số và phát triển; thực trạng về dân số của Việt Nam, Bình Định và Hoài Nhơn; về những vấn đề mới và định hướng của công tác dân số trong giai đoạn hiện nay như: tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – nguyên nhân, hậu quả và một số định hướng để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện nói chung và tại xã Hoài Châu Bắc nói riêng; thực trạng và thách thức của già hóa dân số; những nội dung cần quan tâm thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dân số; cơ cấu dân số “vàng”; vấn đề lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội từng địa phương. Thông qua buổi truyền thông giúp cho cán bộ lãnh đạo địa phương và cơ sở có thêm thông tin nhằm giúp họ thực hiện tốt hơn công tác lồng ghép xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành và tuyên truyền, vận động trong thời gian đến.

Lê Vân

(Trưởng Phòng Dân số)