Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CNVC- NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Thực hiên Quy chế dân chủ trong đơn vi;

          Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc đã tổ chức buổi Đối thoại giữa Thủ trưởng đơn vị và Đoàn viên Công đoàn.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế Hoài Nhơn; các đồng chí là Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng Trạm, Trưởng/Phó các Tổ Công đoàn và 40 Đoàn viên Công đoàn đại diện cho 315 Đoàn viên Công đoàn.

Tại đây, Giám đốc đơn vị đã thông tin về những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động trong 3 tháng còn lại. Đồng thời Giám đốc đã lắng nghe và trả lời đầy đủ các ý kiến của CBCNV-NLĐ về các nội dung như : Định hướng phát triển các Khoa, Phòng, Trạm trong thời gian đến; Về chế độ nghỉ phép, thời gian nghỉ hưu đối với NVYT làm việc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (không thường xuyên, liên tục); Chế độ phụ cấp đặc thù ưu đãi nghề cho nhân viên chuyên trách dân số; Thu nhập tăng thêm đối với nhân viên Trạm Y tế và Khoa Kiểm soát bệnh tật; Chế độ phụ cấp trực còn thấp; Chế độ bồi dưỡng chống dịch Covid 19 chưa kịp thời,…

Trong buổi Đối thoại Đoàn viên công đoàn cũng đề xuất Cơ quan, Công đoàn tổ chức thêm các hoạt động tham quan dã ngoại.

Giám đốc đơn vị và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời toàn bộ các câu hỏi của Đoàn viên Công đoàn, đồng thời yêu cầu các bộ phận liên quan điều chỉnh các nội dung phù hợp, đảm bảo phục vụ CBCNV – NLĐ trong đơn vị được tốt hơn.

Hội nghị đã nhận được sự đồng tình của đông đảo CBCNV-NLĐ.

Hình ảnh hội nghị