Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

HỘI NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI

Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 6 năm năm 2023, tại Hội trường UBND 4 xã phường: Hoài Đức, Hoài Thanh, Tam Quan Bắc và Hoài Phú. Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn phối hợp cùng UBND xã, phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cung cấp thông tin những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính

Tham dự Hội nghị có gần 150 người là lãnh đạo UBND, công chức, viên chức các ngành, đoàn thể xã, phường, Bí thư, thôn trưởng, khu phố Trưởng, Trưởng ban Mặt trận và Chi hội trưởng Nông dân, Phụ nữ của 35 thôn, khu phố của 4 xã, phường. Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Trung tâm Y tế thị xã báo cáo các nội dung: Sơ lược về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và tỉnh Bình Định; Một số nội dung nói về mất cân bằng giới tính khi sinh tại các văn bản của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 21-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Pháp lệnh Dân số năm 2003, Nghị định 104/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Dân số năm 2003; Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Thông qua hội nghị giúp cho lãnh đạo UBND, công chức, viên chức các ngành đoàn thể xã, phường và Bí thư, thôn trưởng, khu phố Trưởng, Trưởng ban Mặt trận và Chi hội trưởng Nông dân, Phụ nữ của các thôn, khu phố cập nhật lại, bổ sung thông tin về những hành vi bị nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và các hình thức xử lý vi phạm, từ đó giúp họ thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền ở cơ sở trong thời gian đến.

Lê Vân – TTYT thị xã Hoài Nhơn