Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

HOÀI NHƠN TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VỀ QUẢN TRỊ KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ

          HOÀI NHƠN TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VỀ QUẢN TRỊ KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ

           Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức tập huấn chuyên môn, kỹ thuật về quản trị kho dữ liệu chuyên ngành và xử lý số liệu dân số. Tham dự tập huấn có 34 người là đại diện lãnh đạo Trạm Y tế và viên chức làm công tác dân số 17 xã, phường của thị xã. Trong 01 ngày tập huấn, Báo cáo viên của Trung tâm Y tế thị xã sẽ cung cấp cho đại biểu tham dự các nội dung: Hướng dẫn khai thác thông tin, số liệu từ phần mềm quản lý dân số MIS2022; hướng dẫn chức năng về quản lý Bảng kê địa chỉ, nhập Hộ, Cá nhân, nhập thông tin bổ sung và kết xuất/Nhận dữ liệu; kiểm tra rà soát số liệu; cách khắc phục các lỗi xảy ra trong quá trình nhập tin, thực hành về cập nhật thông tin và vận hành kho dữ liệu; hướng dẫn lập báo cáo, khai thác thông tin số liệu từ kho dữ liệu; thực hành lập báo cáo, khai thác thông tin số liệu bằng mục tìm kiếm, xuất ra file Excel; hướng dẫn cách sử dụng một số hàm cơ bản của Excel trong việc lọc và tạo bảng dữ liệu; giải đáp thắc mắc về vận hành và khai thác thông tin của kho dữ liệu chuyên ngành dân số tại cơ sở. Thông qua lớp tập huấn giúp cho lãnh đạo Trạm Y tế, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ các xã, phường vận hành, khai thác tốt kho dữ liệu điện tử về DS-KHHGĐ với phần mềm MIS2022 đã hiệu chỉnh của Trạm Y tế xã, phường và theo dõi, quản lý các biến động dân số ở cơ sở cập nhật vào kho dữ liệu dân số kịp thời, chính xác. Biết cách khai thác và xử lý số liệu dân số trong kho dữ liệu ngày càng hoàn chỉnh hơn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT; đồng thời đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động và quản trị kho dữ liệu điện tử tại các xã, phường trong thời gian đến.


 

Một số hình ảnh buổi tập huấn

LÊ VÂN – TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN