Thứ Tư, 24/07/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Cần làm tốt việc tuyên truyền phòng chống bệnh tay – chân – miệng

Đội y tế Dự phòng huyện Hoài Nhơn, Bình Định cho biết: Từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn của huyện đã xảy ra và được phát hiện 13 cas dịch bệnh tay – chân – miệng ở các xã, TT như: Hoài Sơn, TT Bồng Sơn, xã Tam Quan Bắc, Hoài Hương, Hoài Hảo, Hoài Châu , Hoài Tân, Hoài Phú, Hoài Xuân

 

Trong đó Bồng Sơn & Hoài Sơn mỗi nơi 3 cas. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nguy hiểm. UBND huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo cho các ngành chức năng ở huyện & các địa phương nhất là ngành y tế chủ động theo dõi, kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện để chủ động xử lý kịp thời bệnh tay – chân – miệng có nguy cơ lây lan nhanh ra diện rộng, với phương châm: “dự phòng tích cực và chủ động” đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng phòng chống dịch tay – chân – miệng trong nhân dân nhất là tại các trường phổ thông, mẫu giáo – mầm non về công tác này.

MINH HOÀNG – Hội CTĐ Hoài Nhơn