Thứ Hai, 24/06/ 2024

Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh: Làm tốt công tác tín dụng chính sách xã hội

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện trong việc vay vốn xóa đói, giảm nghèo, UBND xã Hoài Thanh đã có nhiều chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện. Trong đó, việc thành lập Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh và phân công các thành viên trực tiếp đứng chân từng địa bàn thôn đã làm tốt công tác khai thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho các đối tượng vay góp phần phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân địa phương.

15 năm qua, trên tinh thần chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoài Nhơn, Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh đã chỉ đạo và phối hợp với cá đoàn thể chính trị xã hội xây dựng được 23 tổ tiết kiện và vay vốn hoạt động có hiệu quả.

Để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Hàng năm đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã, nhờ đó không để tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn xảy ra.

 

Bên cạnh đó, Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh còn phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể trên địa bàn kiểm tra, định hướng cho hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế bền vững, trả lãi, gốc đúng quy định nhờ đó từ năm 2003 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Nhờ hoạt động tích cực, qua 15 năm hoạt động Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh đã khai thác được hơn 33 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, qua đó giúp cho gần 1.890 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã được vay vốn, hơn 2.070 lao động có việc làm mới, trên 370 sinh viên có điều kiện học tập, xây dựng mới gần 480 công trình vệ sinh.

Có thể nói, với việc khai thác nguồn vốn tính dụng chính sách xã hội, Ban giảm nghèo xã Hoài Thanh đã góp phần giúp cho xã Hoài Thanh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện, xã đã đề ra. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ cải thiện nâng cao đời sống nhân dân mà còn góp phần thiết thực thay đổi diện mạo cho người dân trên địa bàn xã. Nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi được biểu dương như chị Nguyễn Thị Bích Phương, anh Nguyễn Hoài Duy, Huỳnh Minh Tý, Nguyễn Thành Chương,…

Ánh Nguyệt