Thứ tư,22/05/2024
Chào mừng đến với trang thông tin Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn!

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TỪ NGÀY 7/11/2018 ĐẾN 13/11/2018

Quản trị 06/11/2018 Lượt xem:512

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TỪ NGÀY 7/11/2018 ĐẾN 13/11/2018

Thứ Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2
(12/11)
Thứ 3
(13/11)
Ghi chú
BS TRỰC LĐ BS VINH BS HOÀNG
(KHTH)
BS HOÀNG
(PGĐ)
BS VINH BS HOÀNG
(KHTH)
BS HOÀNG
(PGĐ)
BS VINH
BS TRỰC HỆ NỘI BS THU BS CẨM BS SÁU BS PHƯỚC BS TỨ BS ĐÌNH BS TRÁNG
BS TRỰC HỆ NGOẠI BS LOAN BS TUYỀN BS AN BS LOAN BS TUYỀN BS AN BS LOAN
TRỰC LÁI XE BINH TRUNG BINH TRUNG BINH TRUNG BINH
TRỰC BẢO VỆ MÃI THẢO MÃI THẢO MÃI THẢO MÃI

 

 

2024-05-08T16:34:13+07:00